Sunday, May 13, 2012

မိမိအဆင့္အတန္းကို အဆက္မျပတ္ တြန္းတင္ပါ…

ေနလင္းေအာင္
ဘရုစ္က ကြ်န္ေတာ့္ကို ေန႕စဥ္ေန႕တိုင္း သံုးမိုင္အကြာအေဝး
ေျပးေစပါတယ္။ ဒါဟာ သင့္တင္မွ်တတဲ့ အကြာအေဝးပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕က
သံုးမိုင္အကြာအေဝးကို ႏွစ္ဆယ့္တစ္၊ ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္မိနစ္အတြင္း
ေျပးနိုင္ၾကပါတယ္။(မွတ္ခ်က္…၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွာ ဘရုစ္ကိုယ္တိုင္ ေျပးတဲ့အခါ
သူ႕ရဲ႕ၾကာခ်ိန္ကို
တစ္မိုင္မွာ ေျခာက္မိနစ္ခြဲအထိ ေလွ်ာ့ခ်နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ )
ဒီေန႕မနက္မွာေတာ့ သူက ေျပာလာပါတယ္။
"ကြ်န္ေတာ္တို႕ ငါးမိုင္အထိေျပးၾကမယ္"
"ဘရုစ္ေရ…ငါ ငါးမိုင္အထိ မေျပးနိုင္ဘူး။ ငါေသသြားလိမ့္မယ္။
မင္းထက္လည္း အသက္ၾကီးတယ္ေလ။ ငါးမိုင္အထိလည္း ေျပးနိုင္မယ္ မထင္ပါဘူးကြာ"
"သံုးမိုင္ေျပးျပီးရင္ ေျပးေနတဲ့အရွိန္ႏႈန္း
ေလွ်ာ့လိုက္မယ္ေလ။ ႏွစ္မိုင္ပဲ ပိုေျပးရတာပါ။ ခင္ဗ်ား
ေျပးနိုင္ပါလိမ့္မယ္"
"အိုေက…ငရဲကိုပဲ ငါသြားေတာ့မယ္ကြာ"
ဒီလိုနဲ႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕ သံုးမိုင္ေျပးျပီးတဲ့အခါ
ေလးမိုင္ခရီးေရာက္ေအာင္ ဆက္လက္ေျပးၾကပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ေနာက္ထပ္
သံုးေလးမိနစ္သာ ေျပးနိုင္မဲ့ပံုရွိပါတယ္။ ဒီေနာက္ေတာ့
အရႈံးေပးလိုက္ခ်င္ေတာ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ေမာပန္းေနသလို ႏွလံုးခုန္ခ်က္လည္း
အရမ္းျပင္းေနျပီေလ။ ေနာက္ထပ္ မေျပးနိုင္ေတာ့တဲ့အတြက္ ေျပးေနရင္းကေန
သူ႕ကို လွမ္းေျပာလိုက္တယ္။
"ဘရုစ္…ငါဆက္ျပီး ေျပးေနမယ္ဆိုရင္ ႏွလံုးေသြးေၾကာ
ရုတ္တရက္ပိတ္ဆို႕ျပီး ေသရပါလိမ့္မယ္"
"ဒါဆိုလည္း လဲေသလိုက္ေတာ့ဗ်ာ"
ဒီစကားေတြက ကြ်န္ေတာ့္ကို မခံခ်င္ျဖစ္သြားတဲ့အတြက္
ငါးမိုင္အျပည့္ေရာက္ေအာင္ ဆက္လက္ေျပးခဲ့တယ္။
ဒီေနာက္ ကြ်န္ေတာ္ သန္႕စင္ခန္းသြားလိုက္တယ္။
ဒီစကားနဲ႕ပက္သက္ျပီး သူ႕ကို ေျပာခ်င္ေနခဲ့တယ္။ သင္တို႕သိတဲ့အတိုင္းပဲေလ
ကြ်န္ေတာ္ သူ႕ကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။
"ငါ့ကို ဘာျဖစ္လို႕ ဒီလိုေျပာရတာလဲကြ"
"ခင္ဗ်ားဟာ ေသခ်င္ေသသြားလိမ့္မယ္။ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊
ဒါမွမဟုတ္ အျခားတစ္ခုခုအေပၚမွာ ခင္ဗ်ားလုပ္ေဆာင္နိုင္တဲ့ အတိုင္းအတာအေပၚ
ကန္႕သတ္ခ်က္ေတြ အျမဲထားေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်န္ဘဝတစ္ေလ်ာက္လံုး ဒီအကန္႕အသတ္က
လႊမ္းမိုးေနလိမ့္မယ္။ ဒီကန္႕သတ္ခ်က္က ခင္ဗ်ားရဲ႕အလုပ္၊ အက်င့္စရုိက္၊
ဘဝျဖစ္တည္မႈ တစ္ခုလံုးအေပၚ လႊမ္းမိုးအနိုင္ယူေနလိမ့္မယ္။
ကန္႕သတ္ခ်က္ဆိုတာ ရွိမေနပါဘူးဗ်ာ။ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနတာပဲ ရွိတာပါ။
ဒါေပမဲ့ အဲဒီတိုးတက္မႈအေပၚ သာယာမေနဘဲ သာလြန္တိုးတက္ေအာင္
ဆက္လက္ၾကိဳးစားရပါမယ္။ ကန္႕သတ္ခ်က္ေတြ ထားေနမယ္ဆိုရင္ ခင္ဗ်ားဘဝ ေသသလို
ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။ လူတစ္ဦးက မိမိအဆင့္အတန္းကို အျမဲမျပတ္
သာလြန္တိုးတက္ေအာင္ ၾကိဳးစားေနရပါမယ္"
ေနလင္းေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။
Ref; From The Art of Expressing the Human Body
By Bruce Lee, John Little
ကိုယ္တိုင္က အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာေနဆဲ ျဖစ္သလို အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာလိုတဲ့
ညီငယ္၊ညီမငယ္မ်ား အက်ိဳးအတြက္ အဆင္ေျပတဲ့အခါတိုင္း မူရင္းအဂၤလိပ္စာ
တင္ျပေပးပါမယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ ဘာသာျပန္အားနည္းခ်က္မ်ားကို မည္သူမဆို
ေထာက္ျပေဝဖန္နိုင္ပါတယ္။ တစ္ခု ပန္ၾကားလိုတာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕
ဘာသာျပန္စာမူအခ်ိဳ႕မွာ အဂၤလိပ္စာေလ့လာေရး မဂၢဇင္းအခ်ိဳ႕တြင္
ေဖာ္ျပခံေနရေသာ စာမူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ ျပန္ဆိုျခင္းမဟုတ္ဘဲ
ခိုးယူမေဖာ္ျပရန္ ပန္ၾကားအပ္ပါတယ္။
A man must constantly exceed his level!
"Bruce had me up to three miles a day, really at a good pace. We'd
run the three miles in twenty-one or twenty-two minutes. Just under
eight minutes a mile [Note: when running on his own in 1968, Lee would
get his time down to six-and-a half minutes per mile].
So this morning he said to me "We're going to go five." I said,
"Bruce, I can't go five. I'm a helluva, lot older than you are, and I
can't do five." He said, "When we get to three, we'll shift gears and
it's only two more and you'll do it."
I said "Okay, hell, I'll go for it." So we get to three, we go into
the fourth mile and I'm okay for three or four minutes, and then I
really begin to give out. I'm tired, my heart's pounding, I can't go
any more and so I say to him, "Bruce if I run any more," –and we're
still running-" if I run any more I'm liable to have a heart attack
and die."
He said, "Then die." It made me so mad that I went the full five miles.
Afterward I went to the shower and then I wanted to talk to him about
it. I said, you know, "Why did you say that?"
He said, "Because you might as well be dead. Seriously, if you always
put limits on what you can do, physical or anything else, it'll spread
over into the rest of your life. It'll spread into your work, into
your morality, into your entire being. There are no limits. There are
plateaus, but you must not stay there, you must go beyond them. If it
kills you, it kills you. A man must constantly exceed his level."
From The Art of Expressing the Human Body
By Bruce Lee, John Little
Vocabulary
Pace-ေျခလွမ္း။ ေျခတစ္လွမ္း၏ အကြာအေဝး။ လမ္းေလွ်ာက္သည့္ အရွိန္ႏႈန္း
Helluva(hell)-ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္သည့္ေနရာ။ ေဒါသ၊ အံ့ၾသမႈတို႕အတြက္ အာေမဍိတ္စကား။
Lot-အေျမာက္အျမား
Shift-အေနအထားေျပာင္းလဲသည္။ ဂီယာေျပာင္းသည္။
Pound- ခုန္သည္(ႏွလံုး)။ အျပင္းအထန္ရိုက္ႏွက္သည္။
Liable-အလားအလာရွိေသာ။ လုပ္ရန္တာဝန္ရွိေသာ။
Heart attack- ႏွလံုးေသြးေၾကာ ရုတ္တရက္ ပိတ္ဆို႕ျခင္း
Mad-ရူးမိုက္ေသာ၊ စိတ္ဆိုးေသာ
Shower-သန္႕စင္ခန္း၊ ေရပန္း။
Morality-အက်င့္စရုိက္။ စာရိတၱ။
Plateau- တိုးတက္ျပီးေနာက္ အနည္းငယ္ေျပာင္းလဲေသာအေျခအေန။

No comments:

ေျပာခ်င္ရာမ်ား ေျပာခဲ့ဖို႔...

ေမးလ္ထဲမွဖတ္ရူ႕လိုပါက အီးေမးလ္လိပ္စာ ထားသြားပါ