Sunday, October 13, 2013

စိတ္ဖိစီးမႈ ေလ်ာ့က်ေစဖို႕ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့လူေတြ ျပဳလုပ္တဲ့ အခ်က္ (၉)ခ်က္
9 Things Happy People Do to Stress Less
စိတ္ဖိစီးမႈ ေလ်ာ့က်ေစဖို႕ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့လူေတြ ျပဳလုပ္တဲ့ အခ်က္ (၉)ခ်က္

(English for All Magazine, October, 2013)
People’s lives become chaotic the minute they decide to be. People’s lives become happier the minute they decide to be. Be the latter.  For fast-acting stress relief, slow down and consider the following:
ဘ၀ကို ပရမ္းပတာျဖစ္ဖုိ႕ ဆံုးျဖတ္လုိက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ဘဝဟာ ပရမ္းပတာ ျဖစ္သြားတယ္။ ဘဝကို ပိုျပီးေပ်ာ္ရႊင္ဖို႕ဆံုးျဖတ္လုိက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ဘဝဟာ ပိုၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္လာတယ္။ ပိုျပီး ေပ်ာ္ရႊင္ဖို႕ပဲ ဆံုးျဖတ္ပါ။ အလ်င္အျမန္ သက္ေရာက္ေနတဲ့ စိတ္ဖိစီးမွဳေတြ ေလ်ာ့နည္းေစဖို႕ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

1.Know what you’re trying to achieve and why.
Lack of direction creates stress.  And it’s lack of direction, not lack of time, that’s the problem when it comes to personal achievement.  Everyone has the same 24-hour days and 7-day weeks.
Whenever you want to achieve something keep your conscious clear.  Focus and make sure you know exactly what it is you want and why.  No one can hit their target if they don’t know what their target is.
(၁) သင္ ဘာကုိ ရယူခ်င္တာလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ ရယူခ်င္တာလဲဆုိတာ သိပါ။
ဦးတည္ရာ ကင္းမဲ့ျခင္းဟာ စိတ္ဖိစီးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ လူတစ္ဦးရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ျပႆနာဟာ အခ်ိန္မရွိတာေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ဦးတည္ရာ မရွိျခင္းေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္တယ္။ လူတုိင္းမွာ တူညီတဲ့ (၂၄)နာရီ ေန႕ရက္ေတြနဲ႕ (၇)ရက္ သီတင္းပတ္ေတြ ရရွိပါတယ္။
သင္ဟာ တစ္စံုတစ္ခုကို ရယူခ်င္တဲ့အခ်ိန္တုိင္း သင့္စိတ္ကို ရွင္းလင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။ သင္ ဘာကို ရယူခ်င္တယ္ဆုိတာနဲ႕ ဘာေၾကာင့္ ရယူခ်င္တယ္ဆိုတာ အတိအက် သိရွိေအာင္ျပဳလုပ္ျပီး အဲဒီအေပၚမွာပဲ အာရံုစိုက္လိုက္ပါ။ မိမိရဲ႕ ပစ္မွတ္ကို မသိဘဲနဲ႕ေတာ့ ဘယ္သူမွ ပစ္မွတ္ကို ထိမွန္ေအာင္ မပစ္နုိင္ပါဘူး။

2.  Do less by focusing exclusively on what’s important.
The essence of personal productivity is to do the important things rather than the urgent things.
In other words, put first things first.  Focus on the essential and eliminate the rest.  
(၂) အေရးၾကီးတဲ့အရာေတြကို အထူးအာရံုစိုက္ျပီး နည္းနည္းပဲ လုပ္ပါ။
လူူတစ္ဦး ေအာင္ျမင္တိုးတက္ဖို႕အတြက္ အဓိက အခ်က္ကေတာ့ အေရးေပၚ လုပ္ရမဲ့အရာေတြထက္ အေရးၾကီးတဲ့ အရာေတြကိုပဲ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္တယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ အေရးၾကီးတာကုိပဲ အရင္ဆံုး ျပဳလုပ္ပါ။ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္တာေတြကို အာရံုစိုက္ပါ။ က်န္တာေတြကို ေဘးဖယ္ထားလုိက္ပါ။

3.  Think progress, not perfection.
Don’t worry about perfection; you’ll never achieve it.  Instead, focus on the progress you’ve made and the progress you intend to make today.
Progression is not automatic or inevitable.  Every step of personal growth requires sacrifice and work.  Every step is part of an ever-improving, ever-ascending life path.  Every step is an accomplishment that should be celebrated.  You know you will never get to the absolute peak (perfection), but when you celebrate the journey this truth only adds to the joy and glory of the climb.
(၃) ျပည့္စံုဖို႕ မေတြးဘဲ တိုးတက္မႈကိုပဲေတြးပါ။
သင္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မျပည့္စံုနုိင္တဲ့အတြက္ ျပည့္စံုပါ့မလားလို႕ စိုးရိမ္ပူပန္ မေနပါနဲ႕။ အဲဒီအစား သင္ ျပဳလုပ္ျပီးခဲ့တဲ့ တုိးတက္မႈေတြနဲ႕ ဒီေန႕ သင္ျပဳလုပ္ဖုိ႕ ရည္ရြယ္ထားတဲ့အရာေတြ တိုးတက္ဖို႕ပဲ အာရံုစိုက္လုိက္ပါ။
တိုးတက္မႈဆုိတာ အလိုအေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမဟုတ္ပါ။ လူတစ္ဦးရဲ႕ ေအာင္ျမင္တုိးတက္မႈ ေျခလွမ္းတုိင္းမွာ အနစ္နာခံမႈနဲ႕ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ ေျခလွမ္းတိုင္းဟာ အျမဲတိုးတက္ေနတဲ့ ဘဝလမ္းေၾကာင္းရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းလည္း ျဖစ္တယ္။ ေျခလွမ္းတိုင္းဟာ ဆင္ႏႊဲရယူသင့္တဲ့ ေအာင္ျမင္ျခင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္တယ္။ သင္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ထိပ္ဆံုးသို႕( ျပည့္စံုျခင္းသို႕) မေရာက္နုိင္ဘူးဆိုတာ သင္ သိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီခရီးလမ္းကို သြားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီသေဘာတရားက သင္ တက္ေရာက္ရာ ခရီးလမ္းရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ထပ္ေလာင္းေပးပါလိမ့္မယ္။ 

4.  Cleanse your heart every night.
Just as your body needs regular washing because it gets dirty every day, so does your heart.
Because every day, people hurt you, offend you, forget you, snub you, step on you, or reject you.  But if you choose to forgive these people and let these things go at the end of each day, you cleanse your heart.  You wake up the next morning refreshed and free of negativity.  Refuse to carry old regrets, mindsets, and distractions into each new day.  
(၄) ညစဥ္ညတုိင္း သင့္ႏွလံုးသားကို သန္႕စင္ပါ။
သင့္ခႏၶာကိုယ္ဟာ အညစ္အေၾကးေတြေၾကာင့္ ေန႕စဥ္ေန႕တုိင္း ပံုမွန္ သန္႕ရွင္းေပးဖုိ႕ လုိအပ္သလို သင့္ႏွလံုးသားကိုလည္း သန္႕ရွင္းေပးဖို႕ လို္အပ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ေန႕စဥ္ေန႕တုိင္း လူေတြက သင့္ကို နာက်င္ေအာင္လုပ္တယ္။ သင့္ကို ေစာ္ကားတယ္။ သင့္ကို ေမ့ေနတယ္။ သင့္ကို ဥေပကၡာျပဳတယ္။ သင့္အေပၚ တက္နင္းတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သင့္ကို ျငင္းပယ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ။ ဒါေပမဲ့ သင္ဟာ တစ္ေန႕တာကုန္ဆံုးတုိင္း ဒီလူေတြကို ေမ့ေပ်ာက္ပစ္ဖို႕နဲ႕ ဒီအရာေတြကို သြားခြင့္ျပဳလုိက္ဖို႕ ေရြးခ်ယ္လုိက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ သင့္ႏွလံုးသားကို သန္႕စင္ျပီးသား ျဖစ္သြားပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေန႕နံနက္မွာ  အဆိုးျမင္စိတ္ေတြကင္းမဲ့ျပီး လန္းဆန္းစြာ နိုးထလာပါလိမ့္မယ္။ ေနာင္တအေဟာင္းေတြ၊ ပံုစံက်ေနတဲ့ အျမင္ေတြနဲ႕ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစတဲ့ အရာေတြကို ေန႕သစ္ေတြဆီ သယ္ေဆာင္မသြားပါနဲ႕။

5.  Purge untrue thoughts.
You must learn a new way to think before you can master a new way to be.
Behind every stressful feeling is an untrue thought.  Before the thought you weren’t suffering, but after the thought you began to suffer.  When you recognize that the thought isn’t true, once again there is no suffering.  When you change your thoughts, you change your life.
(၅) မမွန္ကန္တဲ့ အေတြးေတြကို သုတ္သင္ပစ္ပါ။
သင္ဟာ နည္းလမ္းသစ္တစ္ခုကို ကြ်မ္းက်င္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အဲဒီနည္းလမ္းကို ၾကိဳတင္ျပီး ေတြးထားရပါမယ္။ စိတ္ဖိစီးေစတဲ့ ခံစားခ်က္တုိင္းရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ မမွန္ကန္တဲ့ အေတြးတစ္ခု ရွိတယ္။ မမွန္ကန္တဲ့အေတြး မရွိခင္တုန္းက သင္ဟာ မခံစားရေပမဲ့ ရွိလာျပီဆုိရင္ေတာ့ ခံစားရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီအေတြးဟာ မမွန္ကန္ဘူးလို႕ သိလာတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ သင္ ခံစားရမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ သင့္အေတြးေတြကို ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းဟာ သင့္ဘဝကို ေျပာင္းလဲလုိက္ျခင္းလည္း ျဖစ္တယ္။

6.  Expect some stress, accept it, and let go of it.
The most important journeys that lead to the most wonderful places are usually the challenging ones you must endure the hard way.
Stress is but a wall between two peaceful gardens – the garden where you are and garden where you want to be.  You must scale the wall that’s in your way, gathering lessons as you climb, before letting go as you descend to the other side.  You will only lose if you never climb or you never let go.
(၆) စိတ္ဖိစီးမႈအခ်ိဳ႕ကို ေမွ်ာ္လင့္ပါ။ လက္ခံပါ။ သြားခြင့္ျပဳလုိက္ပါ။
အံ့ဖြယ္အေကာင္းဆံုး ေနရာေတြဆီ ဦးတည္ေနတဲ့ လမ္းခရီးေတြမွာ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ သင္ သည္းခံရပါမယ္။
စိတ္ဖိစီးမႈဆိုတာ  ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ဥယ်ာဥ္ႏွစ္ခုအၾကား (သင္ ေရာက္ေနတဲ့ ဥယ်ာဥ္နဲ႕ သင္ေရာက္လုိတဲ့ ဥယ်ာဥ္ႏွစ္ခုအၾကား) တည္ရွိေနတဲ့ နံရံတစ္ခုပဲ ျဖစ္တယ္။ သင့္ခရီးလမ္းမွာရွိတဲ့ အဲဒီနံရံၾကီးကို ကုတ္တက္ရပါမယ္။ သင္ တက္ေရာက္ေနစဥ္ သင္ခန္းစာမ်ားကို စုေဆာင္းရယူပါ။ အျခားတစ္ဖက္ကို ဆင္းလုိက္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကို ထြက္သြားခြင့္ ျပဳလုိက္ပါ။ သင္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ တက္မၾကည့္တဲ့အခါ ဒါမွမဟုတ္ စိတ္ဖိစီးမႈကို ဘယ္ေတာ့မွ ထြက္သြားခြင့္ မျပဳလုိက္တဲ့အခါမွသာ ရံႈးနိမ့္ပါလိမ့္မယ္။

7.  Be kind to your body.
A good workout is the best stress reducer, and a fit, healthy body is the best fashion statement.
The pursuit of optimal fitness is a journey, a constant struggle, a lifestyle.  It’s a gradual process where intensity during each exercise session, what you eat every single day, and patience over years is what’s required.
But as you know, the longest journey always begins with a single step.  It’s all about taking that step and then stepping one day at a time, committing yourself to a daily intake of 30 to 60 minutes of uninterrupted exercise and a reasonably healthy diet.  
(၇) သင့္ခႏၶာကိုယ္ကို ၾကင္နာယုယပါ။
ေကာင္းမြန္တဲ့ ကာယေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုဟာ စိတ္ဖိစီးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးတဲ့ အေကာင္းဆံုး အရာျဖစ္တယ္။ က်န္းမာတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ဟာ အေကာင္းဆံုး ဖက္ရွင္ပံုစံလည္းျဖစ္တယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ က်န္းမာေရး လုိက္စားျခင္းဟာ ခရီးလမ္းတစ္ခု၊ အဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္ရမဲ့ ၾကိဳးပမ္းမႈတစ္ခု၊ ဘဝ ေနထုိင္မႈ ပံုစံတစ္ခုလည္း ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ တျဖည္းျဖည္း ျပဳလုပ္ရမဲ့ အရာတစ္ခုျဖစ္ျပီး ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုစီတုိင္းမွာ ျပင္းျပတဲ့စိတ္အားထက္သန္မႈ၊ ေန႕စဥ္ေန႕တုိင္းလိုက္နာ ျပဳလုပ္မႈနဲ႕ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအၾကာ စိတ္ရွည္စြာ ျပဳလုပ္မႈေတြ လုိအပ္ပါတယ္။ သင္ သိတဲ့အတုိင္းပါပဲ။ အရွည္လ်ားဆံုး ခရီးလမ္းေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ ေျခတစ္လွမ္းနဲ႕ အစျပဳရပါတယ္။  ဒီခရီးလမ္းတစ္ခုလံုး ျပီးေျမာက္ဖို႕ဆိုတာ တစ္ေန႕မွာ နည္းနည္းခ်င္း ေလွ်ာက္လွမ္းရသလို ေန႕စဥ္ေနတုိင္း ေလ့က်င့္ခန္း နာရီဝက္ကေန တစ္နာရီအထိ အဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ပါ။ အစာအာဟာရကိုလည္း မွ်တေအာင္ စားပါ။

8.  Do one nice thing for yourself every day.
Put yourself at the top of your priority list.  There is no person on Earth who deserves your kindness and attention more than you.  When you love yourself first, everything else falls into place.
So treat yourself every day.  Give yourself something special – like laughter, good conversation, meditation, quiet reading, an hour to work on a passion, a long walk, etc. You are worth it.
(၈) ေန႕စဥ္ေန႕တုိင္း သင့္အတြက္ ေကာင္းတဲ့အရာ တစ္ခုုခု ျပဳလုပ္ပါ။
သင့္ရဲ႕ အေရးအၾကီးဆံုး ဦးစားေပးစာရင္းထဲမွာ သင့္ကိုယ္သင္ ထိပ္ဆံုးက ထားပါ။ သင့္ရဲ႕ ၾကင္နာမႈ၊ အာရံုစိုက္မႈကို သင့္ထက္ပိုျပီး ထုိက္တန္တဲ့ လူတစ္ဦးဦး ကမၻာေပၚမွာ မရွိပါဘူး။ သင့္ကိုသင္ အရင္ဆံုး ခ်စ္ျမတ္နုိးတဲ့အခါ အျခားအရာအားလံုး ေနသားတက် ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေန႕စဥ္ေန႕တုိင္း မိမိကုိယ္ကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ျပဳစုပါ။ ရယ္ေမာျခင္း၊ လူေကာင္းသူေကာင္းနဲ႕ စကားေျပာျခင္း၊ တရားထုိင္ျခင္း၊ တိတ္ဆိတ္စြာ စာဖတ္ျခင္း၊ တစ္နာရီေလာက္ ဝါသနာပါရာ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ခရီးရွည္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းစတဲ့ ေကာင္းတဲ့အရာတစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္ပါ။ သင္ဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အရာေတြနဲ႕ ထုိက္တန္ပါတယ္။

9.  Simplify.
Organize, don’t agonize.  Keep your space ordered and your schedule under-booked.  Create a foundation with a soft place to land, a wide margin of error, and room to think and breathe…
So you have the flexibility to explore the possibilities for happiness in each and every day.
(၉) ရိုးရွင္းပါ။
စုစည္းပါ။ ေသာက မပြားပါနဲ႕။ သင့္ရဲ႕ ေနရာကို စနစ္တက် စီစဥ္ျပီး  သင့္ရဲ႕ အခ်ိန္စာရင္းကို စာအုပ္ထဲ ေရးမွတ္ပါ။ ေျခခ်ဖို႕ ေကာင္းမြန္တဲ့ေနရာတစ္ခု၊ အမွားနည္းေစမဲ့ ေနရာတစ္ခု၊ စဥ္းစားေတြးေတာ အသက္ရႈဖို႕ အခန္းတစ္ခုကို ဖန္တီးပါ။ ဒါဆိုရင္ ေန႕စဥ္ေန႕တုိင္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုရွာေဖြဖုိ႕ သင္ဟာ အလုိက္သင့္ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။
ေနလင္းေအာင္


No comments:

ေျပာခ်င္ရာမ်ား ေျပာခဲ့ဖို႔...

ေမးလ္ထဲမွဖတ္ရူ႕လိုပါက အီးေမးလ္လိပ္စာ ထားသြားပါ