Sunday, June 10, 2012

အေကာင္းျမင္သေဘာထားNever listen to other people tendencies to be negative or pessimistic.... because they take your most wonderful dreams and wishes away from you- the ones you have in your heart!
အျခားသူေတြရဲ႕ အဆိုးျမင္သေဘာထားေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ နားမေယာင္ပါနဲ႔။ အေၾကာင္းကေတာ့ သူတို႕ဟာ သင့္ႏွလံုးသားမွာရွိေနတဲ့ အံ့ဖြယ္ေကာင္းမြန္တဲ့ သင့္စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြ၊ စိတ္ဆႏၵေတြကို ယူေဆာင္သြားတတ္တ ဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ။
 ေနလင္းေအာင္


တစ္ခါက အလြန္ေသးငယ္တဲ့ ဖားတစ္အုပ္ဟာ အေျပးျပိဳင္ပြဲက်င္းပဖို႕ စီစဥ္ေနၾကတယ္။ ပန္းတိုင္ကေတာ့ အလြန္ျမင့္မားတဲ့ ေမွ်ာ္စင္ထိပ္ေရာက္ရွိဖို႕ပါ။ မ်ားျပားတဲ့ ပရိသတ္က ျပိဳင္ပြဲကို ၾကည့္ရူ႕အားေပးရန္ ေမွ်ာ္စင္နား စုရံုးေရာက္ရွိလာပါတယ္။
အေျပးျပိဳင္ပြဲ စတင္ပါျပီ။ ပြဲၾကည့္ပရိသတ္ ဖားေတြဟာ ရိုးရိုးသားသား ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္ဖားမွ ေမ်ွာ္စင္ထိပ္ ေရာက္လိမ့္မယ္လို႕ ယံုၾကည္မထားၾကပါဘူး။
“ေမွ်ာ္စင္ထိပ္ ဘယ္သူမွ ေရာက္မွာမဟုတ္ပါဘူးကြာ။ ေအာင္ျမင္ဖို႕ အခြင့္အေရး တစ္ခုေတာင္မရွိဘူး။ ေမွ်ာ္စင္ကလည္း အလြန္ျမင့္လြန္းတယ္ေလ” စသည့္စကားသံမ်ားကိုပဲ ၾကားေနရပါလိမ့္မယ္။

 
သြက္လက္တဲ့အရွိန္ျဖင့္ တက္ေရာက္ေနတဲ့ ဖားတစ္စုမွလြဲ၍ ဖားေတြဟာ တစ္ေကာင္ျပီးတစ္ေကာင္ လက္ေလွ်ာ့လာေတာ့တယ္။
“ဒီျပိဳင္ပြဲက အလြန္ခက္ခဲတယ္။ ဘယ္သူမွ ေအာင္ျမင္ေအာင္ တက္နိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး”လို႕ ပြဲၾကည့္ပရိသတ္ၾကီးက ဆက္လက္ေျပာဆိုၾကျပန္တယ္။
ေမာပန္းအားကုန္ျပီး လက္ေလွ်ာ့လာတဲ့ ဖားေတြဟာ ပိုျပီးမ်ားလာေတာ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဖားတစ္ေကာင္ကေတာ့ ဆက္လက္ျပီး ျမင့္ျမင့္မားမားေရာက္ေအာင္ တက္ေရာက္ေနခဲ့တယ္။ ဒီဖားကေတာ့ လက္ေလွ်ာ့စြန္႕လႊတ္လိုက္မဲ့ပံု တစ္စက္မွမရွိပါဘူး။
ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ အဲဒီဖားတစ္ေကာင္မွလြဲ၍ ဖားအားလံုးဟာ ေမွ်ာ္စင္ေပၚ ဆက္လက္တက္ေရာက္ဖို႕ကို စြန္႕လႊတ္အရံႈးေပးလိုက္တယ္။ တစ္ေကာင္တည္းက်န္တဲ့ဖားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အားစိုက္ထုတ္ျပီးေနာက္ ေမွ်ာ္စင္ေပၚ တက္ေရာက္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနာက္ အျခားဖားေတြက အဲဒီဖား ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္ဆီအေရာက္ ဘယ္လုိလုပ္ ေလွ်ာက္လွမ္းနိုင္ခဲ့တယ္ဆိုတာ သိခ်င္လာေတာ့တယ္။
ျပိဳင္ပြဲဝင္သူတစ္ဦးက ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ဆီ ေရာက္ရွိေအာင္ျမင္ဖို႕ စြမ္းအားေတြ ဘယ္လုိေတြ႕ခဲ့တာလဲလို႕ ေမးျမန္းပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္ ေရာက္ရွိခဲ့တဲ့ဖားဟာ နားမၾကားျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရပါေတာ့တယ္။
အျခားသူေတြရဲ႕ အဆိုးျမင္သေဘာထားေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ နားမေယာင္ပါနဲ႔။ အေၾကာင္းကေတာ့ သူတို႕ဟာ သင့္ႏွလံုးသားမွာရွိေနတဲ့ အံ့ဖြယ္ေကာင္းမြန္တဲ့ စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြ၊ စိတ္ဆႏၵေတြကို ယူေဆာင္သြားတတ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ပါ။
ေနလင္းေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။
Ref; Positive Thought- A Strong Tool Of Success
       Author: Unknown
မူရင္းအဂၤလိပ္စာ

Positive Thought- A Strong Tool Of Success
Author: Unknown
Once upon a time there was bunch of tiny frogs that arranged a running competition. The goal was to reach the top of very high tower. A big crowd had gathered around the tower to see the race and cheer on the contestants.
The race began. Honestly, no one in the crowd really believed that the tiny frogs would reach the top of tower. You heard statements such as, "They will NEVER make it to the top. Or: Not a chance that they will succeed. The tower is too high!"
The tiny frogs began collapsing, one by one, except for those, who in fresh tempo were climbing higher and higher.
The crowd continued to yell, "Its too difficult!!! No one will make it!"
More tiny frogs got tired and gave up, but one continued higher and higher and higher. This one wouldn't give up!
At the end, everyone else had given up climbing the tower, except for one tiny frog. After a big effort, he was the only one who reached the top! THEN all the other tiny frogs naturally wanted to know how this one frog managed to do it?
A contestant asked the tiny frog how he had found the strength to succeed and reach the goal. It turned out.... that the winner was deaf!!!!
Never listen to other people tendencies to be negative or pessimistic.... because they take your most wonderful dreams and wishes away from you- the ones you have in your heart!

1 comment:

Thander Oo said...

ေက်းဇူးျပဳ၍ facebook တြင္ ျပန္ရွယ္ခြင့္ျပဳပါ.. :)

ေျပာခ်င္ရာမ်ား ေျပာခဲ့ဖို႔...

ေမးလ္ထဲမွဖတ္ရူ႕လိုပါက အီးေမးလ္လိပ္စာ ထားသြားပါ