Tuesday, September 25, 2012

ကမၻာ့အေရာင္အေသြးအစံုဆံုး ျမိဳ႕ငါးျမိဳ႕

ေနလင္းေအာင္
ကမၻာၾကီးသည္ သဘာဝအလွတရားမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနသည့္အျပင္ လူတို႕ဖန္တီးေသာ အံ့ၾသဖြယ္ ေနရာမ်ားျဖင့္လည္း ျပည့္ေနသည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ကမၻာ့အေရာင္အေသြးအစံုဆံုး ျမိဳ႕ငါးျမိဳ႕အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။
 (၁) ရီရုိမက္ဂ်ီရို၊ အီတလီ (Riomaggiore, Italy)
လွပေသာ ရီရုိမက္ဂ်ီရိုျမိဳ႕သည္ အီတလီနိုင္ငံ လီဂူရီးယား (Liguria) ေဒသတြင္ တည္ရွိသည္။ ဤျမိဳ႕သည္ (၁၃)ရာစုေခတ္ သမိုင္းဝင္အေဆာက္အအံုမ်ားေၾကာင့္ အလြန္လူၾကိဳက္မ်ားလ်ွက္ရွိသည္။ ဗာရာ (the Vara Valley) ေတာင္ၾကားေဒသ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ စပ်စ္ပင္ႏွင့္ သံလြင္ပင္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးရန္ ဤေတာင္ေစာင္းေဒသတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။
 (၂)နီေဟဗ္န္၊ ဒိန္းမတ္ (Nyhavn, Denmark)
နီေဟဗ္န္သည္ ဒိန္းမတ္နုိင္ငံ ကိုဗင္ေဟဂင္ (Copenhagen )ျမိဳ႕ေတာ္တြင္ တင္ရွိျပီး တူးေျမာင္းေဘးရွိ ေဖ်ာ္ေျဖရာ ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤျမိဳ႕ကို (၁၇)ရာစုက တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ (၁၇)ႏွင့္ (၁၈)ရာစုေခတ္၏ အေရာင္အေသြးစံုေသာ ေနအိမ္ႏွင့္ အရက္ဆိုင္မ်ား၊ ေကာ္ဖီဆုိင္မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား ရွိေသးသည့္အျပင္ တူးေျမာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္လည္း သစ္သားသေဘၤာအခ်ိဳ႕ ရွိေနပါသည္။
 (၃) ဂြာနာဂ်ာတို၊ မကၠဆီကို (Guanajuato, Mexico)
မကၠဆီကိုနုိင္ငံ ေျမာက္အလယ္ပိုင္းေဒသရွိ ဂြာနာဂ်ာတိုသည္ (၃၀၆၀၈) စကြဲယားစတုရန္းကီလိုမီတာ က်ယ္ဝန္းသည္။ ၄င္းသည္ စပိန္ကုိလိုနီေခတ္၏ ဗိသုကာလက္ရာမ်ားျဖင့္ ခမ္းညားေတာက္ပေနေသာ ျမိဳ႕ကေလးျဖစ္သည့္အျပင္ သတၱဳလုပ္ငန္း၊ ေမာ္ေတာ္ကားလုပ္ငန္း၊ သားေရထည္လုပ္ငန္း၊ အစားအစာ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းစသည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားစြာ တည္ရွိရာ ျမိဳ႕လည္းျဖစ္သည္။ ဤျမိဳ႕ကို အေရာင္အေသြးစံုေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ပန္းေရာင္ႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ရွိ အနည္က် သဲေက်ာက္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ၄င္းေက်ာက္မ်ားေၾကာင့္ လွပျပီး အေရာင္အေသြးစံုေသာ သြင္ျပင္လကၡဏာ ျဖစ္ေပၚေစျခင္းျဖစ္သည္။
 (၄) ေဂ်ာ့ဒ္ပါ၊အိႏၵိယ (Jodhpur, India)
လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေနထုိင္ရာ အိႏၵိယနိုင္ငံသည္ ရင္သပ္ရူေမာဖြယ္ သဘာဝအလွတရားမ်ားအျပင္ အိႏၵိယနုိင္ငံသားတို႕ တည္ေဆာက္ထားသည့္ လွပေသာ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားျဖင့္လည္း ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ ေဂ်ာ့ဒ္ပါျမိဳ႕သည္ ရာဂ်တ္စ္သန္( Rajasthan) ျပည္နယ္တြင္ တည္ရွိသည္။ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး လႊမ္းမိုးေနသည့္ ေတာက္ပျပီး ေနသာေသာ ရာသီဥတုေၾကာင့္လည္း ေနျမိဳ႕ေတာ္ "Sun City"  အျဖစ္ လူသိမ်ားသည္။ အျခားနစ္ခ္နိမ္း (nickname )တစ္ခုမွာ အျပာေရာင္ "Blue City" ျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ျပီး အျပာေရာင္သုတ္ထားသည့္ မေရမတြက္နုိင္ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားေၾကာင့္ ေခၚဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအျပာေရာင္ အေဆာက္အအံုမ်ားေၾကာင့္ ေဂ်ာ့ဒ္ပါျမိဳ႕ကို အလြန္ေဝးကြာသည့္ ေနရာကပင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေတြ႕ျမင္ရျခင္းျဖစ္သည္။
 (၅) ဗာလ္ပါေရ႕စို၊ ခ်ီလီ (Valparaiso, Chile)
အံ့ၾသဖြယ္ အေရာင္အေသြးစံုျဖင့္ လွပေနေသာ ဗာလ္ပါေရ႕စိုျမိဳ႕သည္ ခ်ီလီနိုင္ငံတြင္ တည္ရွိျပီး၊ နုိင္ငံ၏ အေရးအပါဆံုး သေဘၤာဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ဤျမိဳ႕ကေလးသည္ ေတာက္ပေနေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ စံအိမ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္စရစ္ခင္း လမ္းကေလးမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနသည္။
ေနလင္းေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။

        Ref; Top 5 Most Colourful Cities of the World by Rehan
Top 5 Most Colourful Cities Of The World

by Rehan

World is full of natural wonders, as well as wonderful places made by men. There is a big number of colourful, populated and exciting cities, which you would be interested in visiting. Here's a list of  Top 5 colourful cities of the world.

1. Riomaggiore, Italy

The beautiful city of Riomaggiore is situated in the Liguria region of Italy. This city is widely popular because of it's interesting history ranging back to the early 13th century. The inhabitants of the Vara Valley settled here in the ridges to safely raise grapevines and olive-trees.

2. Nyhavn, Denmark

Situated in Copenhagen, Denmark, Nyhavn is a waterfront, canal and entertainment district. This city dates back to the 17th century. It also has some brightly coloured 17th and early 18th century townhouses and bars, cafes and restaurants, along with a few wooden ships in the canal.

3. Guanajuato, Mexico

Located in North-Central Mexico, Guanajuato covers an area of 30,608 km². It is a small city distinguished by a wealth of Spanish colonial architecture, and also a home to several industries of metals, automobiles, leather goods and processed food. The thing that makes this city one of the most colourful one is the pink and green sandstone used for the construction of buildings, giving them a beautiful and colourful look.

4. Jodhpur, India

India, the country home to over a billion people has got a number of eye-catching natural wonders as well as beautiful cities made by the Indians. The city of Jodhpur is situated in the Indian state of Rajasthan and is also called as the "Sun City" because of the bright, sunny weather which influences over this city throughout the year. Another nickname this city has is "Blue City" because of the innumerable number of blue-painted houses. These blue houses, make Jodhpur distinguishable even from a great distance.

5. Valparaiso, Chile

This wonderfully colourful city is based in Chile, and is one of the most important seaports of the country. This little city is crowded with vibrant buildings, crumbling mansions and cobbled pathways.
သုတ

No comments:

ေျပာခ်င္ရာမ်ား ေျပာခဲ့ဖို႔...

ေမးလ္ထဲမွဖတ္ရူ႕လိုပါက အီးေမးလ္လိပ္စာ ထားသြားပါ