Tuesday, May 21, 2013

ဘာသာျပန္ အေလ့အက်င့္(၁)ေနလင္းေအာင္
အလယ္တန္းနွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ အဂၤလိပ္စာ စတင္ေလ့လာေနတဲ့ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ဘာသာျပန္အေလ့အက်င့္ ရေစရန္၊ ျမန္မာဘာသာ ျပိဳင္ပြဲဝင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္၊ ဘာသာျပန္ေကာင္းသူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ဘာသာျပန္အေလ့အက်င့္က႑ကို တင္ဆက္ေပးလုိက္ပါတယ္။
စာတစ္ပုဒ္ကို ဘာသာျပန္ဆိုရာတြင္ ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားကို မျဖစ္မေန လိုက္နာေလ့က်င့္ၾကည့္ပါ။
(၁) ဘာသာျပန္ဆိုမည့္ စာပိုဒ္ကို အနည္းဆံုး သံုးေခါက္ေလာက္ ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ပထမအၾကိမ္ နားမလည္ခဲ့တဲ့ စာေၾကာင္းေတြ ဒုတိယအၾကိမ္မွာ ပိုျပီးနားလည္လာပါလိမ့္မယ္။ တတိယအၾကိမ္မွာဆုိရင္ေတာ့ စာတစ္ပုဒ္လံုးရဲ႕ ဆိုလုိခ်က္ကို အေတာ္အတန္ နားလည္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ စာတစ္လံုးခ်င္း၊ တစ္ေၾကာင္းခ်င္းရဲ႕ အဓိပၸာယ္ရွာ ဘာသာျပန္ဆုိမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ခရီးေရာက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တခ်ိဳ႕ဝါက်ေတြက အဓိပၸါယ္ ခက္ခဲတာမ်ိဳး မပါေပမယ့္ ေရွ႕ေနာက္ဝါက် ဆက္စပ္မႈကိုၾကည့္ျပီး ဘာသာျပန္ဆိုရတာမ်ိဳးပါ။
(၂) မိမိနားမလည္တဲ့ စကားလံုးေတြကို အဘိဓာန္ထဲ ရွာၾကည့္ပါ။ အခ်ိဳ႕စကားလံုးတြဲေတြဟာ အီဒီယံ ျဖစ္ေနတတ္တဲ့အတြက္ အီဒီယံ စာအုပ္ေကာင္းေကာင္း ေဆာင္ထားပါ။ အဘိဓာန္ အသံုးျပဳရာမွာ စာအုပ္တစ္အုပ္နဲ႕ မလံုေလာက္နုိင္ပါဘူး။ အနည္းဆံုး သံုးေလးအုပ္ေလာက္ေတာ့ ေဆာင္ထားဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ သို႕မွသာ အဘိဓာန္တစ္အုပ္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့စကားလံုးေတြဟာ ဘာသာျပန္ဆိုဖို႕ အဆင္မေခ်ာဘူးဆိုရင္ အျခားတစ္အုပ္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အဓိပၸာယ္နဲ႕ ေျပာင္းလဲျပန္ဆိုနုိင္ဖို႕ပါ။
(၃) စာတစ္ေၾကာင္းခ်င္း အဓိပၸါယ္နားလည္ေအာင္ ၾကိဳးစားရင္း တစ္ပုဒ္လံုးရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကိုလည္း နႈတ္ျဖင့္ ျပန္ဆုိၾကည့္ပါ။ အားလံုးျပန္ဆုိဖို႕ အဆင္ေျပတဲ့အခါ စာရြက္ၾကမ္းမွာ ခ်ေရးပါ။ ျပီးရင္ ဖတ္ရတာ အဆင္မေျပျဖစ္ေနတဲ့ စကားအသံုးအႏႈန္းေတြ၊ ေထာင့္ေနတဲ့ဝါက်ေတြ ျပင္ဆင္ပါ။ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုကို အထူးဂရုစိုက္ပါ။ အနည္းဆံုး သံုးေလးေခါက္ေလာက္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ျပီးတဲ့အခါ ဖတ္ေကာင္းတဲ့ ဘာသာျပန္စာမူတစ္ပုဒ္ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။
(၄) ျပန္ဆုိေပးထားတဲ့ စာမူနဲ႕ မိမိတို႕စာမူ တိုက္ဆုိင္စစ္ေဆးရင္း မိမိတို႕ရဲ႕ ဘာသာျပန္အမွားမ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြျပီး အမွားထဲက သင္ခန္းစာယူပါ။ ဆရာကေတာ့ ခုမွ ဘာသာျပန္ကို ေလ့လာလိုက္စားမယ့္သူ၊ ဘာသာျပန္ျပိဳင္ပြဲဝင္ဖို႕ မဝံ့မရဲ ျဖစ္ေနတဲ့သူေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး စာတစ္ေၾကာင္းခ်င္းရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို တုိက္ရုိက္ပဲ ျပန္ဆုိေပးလုိက္တာပါ။
ေနာက္ဆံုး အၾကံေပးခ်င္တာကေတာ့ ေဝါဟာရမ်ားကို က်က္မွတ္ထားပါ။ ေဝါဟာရ ၾကြယ္ဝသူမ်ားကသာ စာမူမ်ားကို အလြယ္တကူ ဖတ္နိုင္၊ ဘာသာျပန္ဆုိနုိင္တာေၾကာင့္ပါ။

Building Your Home
Spiritual Story by Unknown
An elderly carpenter was ready to retire. He told his employer-contractor of his plans to leave the house-building business to live a more leisurely life with his wife and enjoy his extended family. He would miss the paycheck each week, but he wanted to retire. They could get by.

The contractor was sorry to see his good worker go and asked if he could build just one more house as a personal favor. The carpenter said yes, but over time it was easy to see that his heart was not in his work. He resorted to shoddy workmanship and used inferior materials. It was an unfortunate way to end a dedicated career.

When the carpenter finished his work, his employer came to inspect the house. Then he handed the front-door key to the carpenter and said, "This is your house, my gift to you."

The carpenter was shocked!

What a shame! If he had only known he was building his own house, he would have done it all so differently.
(အနည္းဆံုး သံုးေခါက္ေလာက္ အစအဆံုးဖတ္ျပီး ကိုယ္တိုင္အရင္ ျပန္ဆိုၾကည့္ပါ။ )

Building Your Home
မိမိကိုယ္ပိုင္အိမ္ တည္ေဆာက္ျခင္း

An elderly carpenter was ready to retire.
အသက္ခပ္္ၾကီးၾကီး လက္သမားဆရာတစ္ဦးဟာ အလုပ္မွ အျငိမ္းစားယူဖို႕(အနားယူဖို႕) အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။
He told his employer-contractor of his plans to leave the house-building business to live a more leisurely life with his wife and enjoy his extended family.
သူဟာ အလုပ္ရွင္ ကန္ထရိုက္သူေဌးကို အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမွ အနားယူျပီး သူ႕ဇနီးနဲ႕အတူ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနဖို႕၊ မိသားစုနဲ႕အတူ ေပ်ာ္ရႊင္ဖို႕စတဲ့ သူ႕ရဲ႕အစီအစဥ္ေတြကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။
He would miss the paycheck each week, but he wanted to retire.
သူဟာ အပတ္စဥ္ရမယ့္ဝင္ေငြ ရမွာမဟုတ္ေတာ့ေပမယ့္လည္း အနားယူခ်င္ခဲ့ပါတယ္တဲ့။
They could get by.
 သူတို႕ အဆင္ေျပသြားနုိင္ပါတယ္တဲ့။
The contractor was sorry to see his good worker go and asked if he could build just one more house as a personal favor.
ကန္ထရိုက္တာဟာ သူ႕ရဲ႕ အလုပ္သမားေကာင္း ထြက္ခြာသြားေတာ့မွာကို စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရင္း ခင္မင္မႈကိုေထာက္ထားျပီး ေနာက္ထပ္အိမ္တစ္လံုး တည္ေဆာက္ေပးနုိင္သလားလို႕ ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။
The carpenter said yes, but over time it was easy to see that his heart was not in his work.
လက္သမားဆရာဟာ တည္ေဆာက္ေပးဖို႕ လက္ခံခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္ေတြကုန္ဆံုးသြားသလို သူ႕ႏွလံုးသားဟာလည္း အလုပ္ထဲမွာမရွိေၾကာင္း (အလုပ္မွာ စိတ္မပါေၾကာင္း) အလြယ္တကူ ေတြ႕ျမင္နုိ္င္ပါတယ္။
He resorted to shoddy workmanship and used inferior materials.
သူဟာ ႕ အရည္အေသြးမေကာင္းတဲ့ ပစၥည္းေတြကို အသံုးျပဳရင္း ျဖစ္ကတတ္ဆန္း တည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။
It was an unfortunate way to end a dedicated career.
ဒါဟာ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ႏွစ္ျမွဳပ္ခဲ့တဲ့ အလုပ္တစ္ခုကို အဆံုးသတ္ဖို႕ ဆိုးဝါးတဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုပါပဲ။
When the carpenter finished his work, his employer came to inspect the house.
လက္သမားဆရာ သူ႕အလုပ္ ျပီးဆံုးတဲ့အခါ သူ႕ရဲ႕ အလုပ္ရွင္သူေဌးဟာ အဲဒီအိမ္ကို လာေရာက္စစ္ေဆး ၾကည့္ရူ႕ပါတယ္။
Then he handed the front-door key to the carpenter and said, "This is your house, my gift to you."
အဲဒီေနာက္ သူဟာ(သူေဌးဟာ) အိမ္ေရွ႕တံခါးေသာ့ကို လက္သမားဆရာထံ ကမ္းေပးရင္း ေျပာလိုက္ပါတယ္။ “ဒီအိမ္ဟာ ခင္ဗ်ားအတြက္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕ လက္ေဆာင္ေပါ့ဗ်ာ။”
The carpenter was shocked!
လက္သမားဆရာဟာ တုန္လႈပ္သြားပါတယ္။
What a shame!
ရွက္စရာ ေကာင္းလိုက္တာ…
If he had only known he was building his own house, he would have done it all so differently.
ဒီအိမ္ကို သူ႕အတြက္ တည္ေဆာက္ေနတာလို႕ (ၾကိဳတင္ျပီး) သိရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ အဲဒီလိုမ်ိဳး တည္ေဆာက္ခဲ့မိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။( ဒီထက္ပိုေကာင္းေအာင္ တည္ေဆာက္ခဲ့မိမွာပါ)
Vocabulary
elderly(adj ) သက္ႀကီး။ သက္ႀကီးရြယ္အို။
carpenter( n ) လက္သမား။ လက္သမား အတတ္၊ လက္ရာ။
retire( v )အၿငိမ္းစား ယူသည္။ ပင္စင္ယူသည္။ (သီးသီးသန္႔သန္႔၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ) သြားေနသည္။
employer(n) အလုပ္ရွင္
leisurely(adj.)  ကဗ်ာကယာမဟုတ္ေသာ။ စိတ္အားလပ္ေနေသာ (adv) ကမန္းကတန္း မဟုတ္ဘဲ။
extended family  အနီးေန ေဆြမ်ိဳးမ်ားပါဝင္သည့္ မိသားစု။
paycheck (n)လစာေဘာင္ခ်ာ။ လစာ။
get by (Idm) ေက်ာ္ျဖတ္သြားသည္။ ေအာင္သည္ဆိုရံုမွ် ေအာင္ျမင္သည္။
personal(adj )ကိုယ္ေရး။ ကိုယ္တိုင္။ ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က်။ ကိုယ္ပိုင္ (သို႔) ပုဂၢဳိလ္ေရးအရ။
favour n ( US favor) ေထာက္ခံမႈ။ လက္ခံမႈ။ အကူအညီ။ ဘက္လိုက္မႈ။ အကူအညီ။ အခြင့္အေရးေပးျခင္း။
resort(n) အသံုးျပဳျခင္း၊ အပန္းေျဖစခန္း။ (v)ေရြးခ်ယ္စရာအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။
shoddy(adj )အႏုပ္စုတ္ကုပ္စုတ္။ ကေရာ္ကမည္။ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း။
workmanship(n) လက္ရာ။
inferior( adj )ညံ့ေသာ။ နိမ့္က်ေသာ။ သိမ္ငယ္ေသာ။ (n) လက္ေအာက္။ လက္ေအာက္ငယ္သား။
dedicated (adj)(မိမိကိုယ္ကို) အလုပ္၊ ရည္မွန္းခ်က္ စသည္တြင္ ႏွစ္ျမႇဳပ္ထားေသာ၊ ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ။
unfortunate(adj )ကံမေကာင္းေသာ။ ကံေခေသာ။ မသင့္ေသာ။ အေၾကာင္းမလွေသာ။ ဆုိးေသာ။
different( adj )မတူေသာ။ အသစ္။ ထူးျခားေသာ။ ကြဲျပားေသာ။ ဆန္းသစ္ေသာ။
ေလ့က်င့္ေရးသားရင္း တုိးတက္ၾကပါေစ…
ေနလင္းေအာင္
Wisdom English Magazine , Jan, 2013 ထုတ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိျပီး...
က်န္ရွိသည့္ စာမူမ်ားကို ဆက္လက္တင္ဆက္ေပးပါမည္။

No comments:

ေျပာခ်င္ရာမ်ား ေျပာခဲ့ဖို႔...

ေမးလ္ထဲမွဖတ္ရူ႕လိုပါက အီးေမးလ္လိပ္စာ ထားသြားပါ