Monday, February 18, 2013

အမုန္းတရားအတြက္ ႏွလံုးသားကို ဝန္မပိပါေစနဲ႕

မူလတန္းျပ ဆရာမတစ္ဦးဟာ အတန္းထဲက ျပႆနာတစ္ရပ္ကို ေျဖရွင္းရန္ ကေလးေတြနဲ႕ ကစားပြဲတစ္ပြဲ ကစားဖို႕ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေန႕မွာ ဆရာမက ပလတ္စတစ္အိတ္နဲ႕ အာလူးအခ်ိဳ႕ထည့္ျပီး ယူေဆာင္လာခဲ့ဖို႕ တပည့္ေတြကို ေစခိုင္းလိုက္ပါတယ္။ အာလူတစ္လံုးစီမွာ ကိုယ္မုန္းတဲ့လူတစ္ဦးနာမည္ ေရးထားရပါမယ္တဲ့။ ဒီေတာ့ ပလတ္စတစ္အိတ္ထဲမွာ ကေလးေတြထည့္ထားတဲ့ အာလူးအေရအတြက္ဟာ သူတုိ႕မုန္းတီးေနတဲ့ လူအေရအတြက္အေပၚ မူတည္ေနပါတယ္။
ကစားမည့္ေန႕ ေရာက္တဲ့အခါ ကေလးတစ္ဦးစီဟာ သူတုိ႕မုန္းတဲ့ သူေတြရဲ႕ နာမည္ေရးထားတဲ့ အာလူးေတြကို ယူေဆာင္လာၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ကေလးေတြက အာလူးႏွစ္လံုး၊ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ သံုးလံုး ယူေဆာင္လာၾကပါတယ္။ ငါးလံုးအထိ ယူေဆာင္လာတဲ့ ကေလးအခ်ိဳ႕လည္း ရွိပါတယ္။
ဆရာမက တစ္ပတ္အၾကာ သြားေလရာေနရာတုိင္း (အိမ္သာထဲပင္မက်န္) အာလူးေတြထည့္ထားတဲ့ ပလတ္စတစ္အိတ္ကို သယ္ေဆာင္သြားဖို႕ တပည့္ေတြကို ေစခိုင္းလိုက္ပါတယ္။ တစ္ေန႕ျပီးတစ္ေန႕ ကုန္ဆံုးလာတဲ့အခါ တပည့္ေတြဟာ သူတို႕သယ္ေဆာင္လာရတဲ့ အာလူးပုပ္္ေတြကေန ထြက္ေပၚလာတဲ့ မႏွစ္ျမိဳ႕ဖြယ္ အနံ႕အသက္ေတြေၾကာင့္ စတင္ညည္းညဴလာေတာ့တယ္။
အာလူးငါးလံုးအထိ သယ္ေဆာင္ရတဲ့ကေလးေတြကေတာ့ အာလူးအိတ္ေတြရဲ႕ ပိုျပီးေလးတဲ့ အေလးခ်ိန္ကို စတင္ခံစားလာရတယ္။ တစ္ပတ္အၾကာမွာ ဆရာမက ကစားပြဲျပီးဆံုးေၾကာင္း ေျပာလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွသာ ကေလးေတြဟာ စိတ္သက္သာရာ ရသြားၾကတယ္။ ဆရာမက ကေလးေတြကို ေမးလိုက္ပါတယ္။
“တပည့္တုိ႕ တစ္ပတ္အၾကာ အာလူးေတြ သယ္ေဆာင္သြားရေတာ့ ဘယ္လုိခံစားရသလဲ။”
တပည့္ေတြဟာ စိတ္မခ်မ္းေျမ့စြာနဲ႕ သူတို႕ခံစားေနရတဲ့ ဒုကၡေဝဒနာေတြကို စတင္ညည္းညဴ ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ သူတုိ႕ဟာ သြားေလရာအရပ္တုိင္း အာလူးေတြရဲ႕ အေလးခ်ိန္ေရာ၊ မေကာင္းတဲ့ အနံ႕အသက္ေတြေရာ ခံစားၾကရပါတယ္တဲ့။
အဲဒီေနာက္ ဆရာမက ကစားပြဲေနာက္ကြယ္မွာ ကြယ္ဝွက္ထားတဲ့ အဓိပၸါယ္ကို စတင္ရွင္းျပပါတယ္။ “ဒါဟာ တပည့္တို႕မုန္းေနတဲ့ လူေတြကို ႏွလံုးသားထဲ သယ္ေဆာင္သြားတာမ်ိဳးနဲ႕ တူညီလြန္းလွပါတယ္။ တပည့္တို႕မုန္းတဲ့ လူေတြရဲ႕ အနံ႕အသက္ေတြဟာ တပည့္တို႕ရဲ႕ နွလံုးသားကို ညစ္ညမ္းေစပါတယ္။ ဒီေတာ့ တပည့္တုိ႕ဟာ သြားေလရာအရပ္တိုင္း မလိုအပ္တဲ့ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးတစ္ခုကို သယ္ေဆာင္ရင္း အဆံုးသတ္ရတတ္ပါတယ္။
တပည့္တို႕ဟာ အာလူးပုပ္ေတြရဲ႕ အနံ႕ကိုပင္ တစ္ပတ္အၾကာ သည္းမခံနုိင္ဘူးဆိုရင္ တစ္ဘဝလံုး ကုိယ့္ႏွလံုးသားထဲမွာ သယ္ေဆာင္သြားရမယ့္ မုန္းတီးေနတဲ့လူေတြရဲ႕ အနံ႕အသက္ေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ေစလိမ့္မယ္ဆုိတာ သေဘာေပါက္မယ္ ထင္ပါတယ္။”
ပံုျပင္က ေပးေသာ သင္ခန္းစာ
သင့္ႏွလံုးသားထဲမွာ အျခားသူေတြအေပၚထားတဲ့ အမုန္းတရားေတြကို ဖယ္ရွားပစ္လုိက္ပါ။ အေၾကာင္းကေတာ့ သင့္ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး မလိုအပ္တဲ့ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကို မသယ္ေဆာင္မိဖို႕ပါ။
အေကာင္းဆံုးကေတာ့ အျခားသူေတြအေပၚ သည္းခံခြင့္လႊတ္တတ္တဲ့ စိတ္ထားရွိေနဖို႕ပါ။ ကိုယ္မႏွစ္သက္တဲ့သူေတြကိုပင္ ေမတၱာထားနုိင္ပါေစ။
ေမတၱာစစ္ဆိုတာ အျပစ္ဆုိဖြယ္မရွိတဲ့ လူတစ္ဦးကို ခ်စ္ျမတ္နိုးတတ္ျခင္း မဟုတ္ပါဘူး။ မျပည့္စံုတဲ့လူတစ္ဦးကို ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ခ်စ္ျမတ္နုိးတတ္ျခင္းပါပဲ။
ေနလင္းေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။
Ref; Do You Hate Someone? By Unknown Author
ဝန္ခံခ်က္။   ။ကြ်န္ေတာ္ ဘာသာျပန္ဆုိတုန္းက စာပုဒ္ဟာ ေအာက္မွာေပးထားတဲ့ စာပုဒ္နဲ႕ အနည္းငယ္ကြဲလြဲပါတယ္။ မူရင္းျပန္ဆုိတုန္းက စာပုဒ္ကို ျပန္လိုခ်င္ေပမယ့္ လင့္ခ္မသိေတာ့ေတာ့ေၾကာင္း အင္တာနက္မွာ ရွာေဖြရာ ဒီစာအတုိင္း ထြက္လာပါတယ္။ ျပန္မျပင္ခ်င္ေတာ့တာေၾကာင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲပါက နားလည္ေပးပါရန္ ပန္ၾကားအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ 
မူရင္း အဂၤလိပ္စာ...Do You Hate Someone? (Story)
A kindergarten teacher has decided to let her class play a game. The teacher told each child to bring along a plastic bag containing a few potatoes the next day to the class.Each potato will be given a name of a person that the child hates, so the number of potatoes that a child will put in his/her plastic bag will depend on the number of people he/she hates.
So when the day came, every child brought some potatoes with the name of the people he/she hated. Some had 2 potatoes; some 3 while some up to 5 potatoes.The teacher then told the children to carry with them the potatoes in the plastic bag wherever they go (even to the toilet) for 1 week.
Days after days passed by, and the children started to complain due to the unpleasant smell let out by the rotten potatoes. Besides, those having 5 potatoes also had to carry heavier bags. After 1 week, the children were relieved because the game had finally ended....

The teacher asked: "How did you feel while carrying the potatoes with you for 1 week?". The children let out their frustrations and started complaining of the trouble that they had to go through having to carry the heavy and smelly potatoes wherever they go.
Then the teacher told them the hidden meaning behind the game. The teacher said: "This is exactly the situation when you carry your hatred for somebody inside your heart. The stench of hatred will contaminate your heart and you will carry it with you wherever you go. If you cannot tolerate the smell of rotten potatoes for just 1 week, can you imagine what is it like to have the stench of hatred in your heart for your lifetime???"

Moral of the story:
Get rid of any hatred you might have for others in your heart, so that you won't have to carry around an unnecessary burden during your lifetime. Forgiving others is the best attitude to take! Love others, even if you don't love them…
True love is not loving a perfect person but loving an imperfect person perfectly!!


No comments:

ေျပာခ်င္ရာမ်ား ေျပာခဲ့ဖို႔...

ေမးလ္ထဲမွဖတ္ရူ႕လိုပါက အီးေမးလ္လိပ္စာ ထားသြားပါ