Sunday, July 15, 2012

လက္ရွိအခ်ိန္ကို အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်ပါ


ေနလင္းေအာင္
နံနက္တိုင္း သင့္ရဲ႕ဘဏ္စာရင္းထဲကို ေဒၚလာ (၈၆၄၀၀) ထုတ္ေပးေနတဲ့ ဘဏ္တစ္ခုရွိတယ္ဆိုပါစို႕။
အဲဒီဘဏ္ဟာ တစ္ေန႕တာလက္က်န္ေငြကို ေနာက္တစ္ေန႕အထိ သယ္ေဆာင္မသြားပါဘူး။ တစ္ေန႕တာအတြက္ အသံုးျပဳရမဲ့ေငြ က်န္ရွိေနေသးတယ္ဆိုရင္ ညေနေရာက္တိုင္း ပယ္ဖ်က္ပစ္ပါလိမ့္မယ္။
သင္ ဘာလုပ္မလဲ။ တစ္ျပားမွမက်န္ေအာင္ သံုးပစ္မွာပဲ မဟုတ္လား။
ကြ်န္ေတာ္တို႕ အားလံုးမွာ အဲဒီလိုဘဏ္မ်ိဳး ရွိေနပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ အခ်ိန္ဆိုတဲ့ ဘဏ္ပါ။
နံနက္တိုင္း အခ်ိန္ဆိုတဲ့ဘဏ္ဟာ သင့္ကို (၈၆၄၀၀) စကၠန္႕ ထုတ္ေပးေနပါတယ္။ တစ္ေန႕တာအတြင္း ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးမခ်ဘဲ က်န္ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြကိုေတာ့ ညေနေရာက္တိုင္း ပယ္ဖ်က္ပစ္ပါတယ္။
အခ်ိန္ဆိုတဲ့ဘဏ္ဟာ လက္က်န္စာရင္းကို ဆုိင္းထားမွာမဟုတ္ဘူး။ စာရင္းမွာရွိတာထက္ ပိုသံုးလို႕လည္းမရဘူး။ ေန႕စဥ္ေန႕တိုင္း သင့္အတြက္ စာရင္းအသစ္ ဖြင့္ေပးေနမွာပါ။ ညေရာက္တဲ့အခါတိုင္း တစ္ေန႕တာလက္က်န္ကို ပယ္ဖ်က္ပစ္ပါတယ္။ တစ္ေန႕တာ ထုတ္ေပးထားတဲ့ ပမာဏကို အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးမျပဳမိခဲ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီဆံုးရႈံးမႈဟာ သင့္ေၾကာင့္ျဖစ္ရတာပါ။ ဆံုးရံႈးသြားတဲ့ အခ်ိန္ကို ျပန္ျပီးမရနုိင္ေတာ့သလို မနက္ျဖန္အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္လို႕လည္း မရနိုင္ပါဘူး။
ဒီေန႕ ထုတ္ေပးတဲ့အခ်ိန္ကို္ ဒီေန႕ပဲ အသံုးခ်လိုက္ပါ။ က်န္းမာေရး၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈေတြ အေကာင္းဆံုးရရွိဖို႕ အဲဒီအခ်ိန္ကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုိက္ပါ။ နာရီဆုိတာ လည္ပတ္ေနတာပါ။ တစ္ေန႕တာရဲ႕ အခ်ိန္အမ်ားစုကို အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်လိုက္ပါ။
တစ္ႏွစ္တန္ဖိုးကို သိခ်င္ရင္ စာေမးပြဲက်တဲ့ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကို ေမးၾကည့္ပါ။
တစ္လတန္ဖိုးကို သိခ်င္ရင္ လမေစ့ဘဲ ကေလးေမြးခဲ့တဲ့ မိခင္တစ္ဦးကို ေမးၾကည့္ပါ။
တစ္ပတ္တန္ဖိုးကို သိခ်င္ရင္ အပတ္စဥ္ထုတ္သတင္းစာရဲ႕ အယ္ဒီတာကို  ေမးၾကည့္ပါ။
တစ္နာရီတန္ဖိုးကို သိခ်င္ရင္ ေတြ႕ဖို႕ေစာင့္ေနၾကတဲ့ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးကိုေမးၾကည့္ပါ။
တစ္မိနစ္တန္ဖိုးကို သိခ်င္ရင္ ရထားမမီျဖစ္သြားတဲ့ လူတစ္ဦးကိုေမးၾကည့္ပါ။
တစ္စကၠန္႕တန္ဖိုးကို သိခ်င္ရင္ မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွ သီသီေလးလြတ္သြားတဲ့ လူတစ္ဦးကိုေမးၾကည့္ပါ။
သင့္မွာရွိေနတဲ့ တဒဂၤ အခ်ိန္ကာလတိုင္းကိုလည္း တန္ဖိုးထားပါ။ သင့္ရဲ႕အခ်ိန္ကို ထိုက္တန္တဲ့ တစ္စံုတစ္ဦးနဲ႕ အသံုးခ်ျပီး ခံစားေပ်ာ္ရႊင္နုိင္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အဲဒီအခ်ိန္ေလးေတြကို ပုိျပီးတန္ဖိုးထားပါ။
အခ်ိန္ဟာ မည္သူ႕ကိုမွ မေစာင့္ဘူးဆိုတာ သတိရပါ။ မေန႕ကဆိုတာ ျပီးဆံုးခဲ့တဲ့ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ွသာ။ မနက္ျဖန္ဆုိတာ မျဖစ္နိုင္ေသးတဲ့ ဒ႑ာရီမွ်သာ။ ဒီေန႕ဆိုတာ လက္ေဆာင္တစ္ခုပါ။ ဒီေတာ့ လက္ရွိတစ္ေန႕တာကိုပဲ အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်လိုက္ပါ။
ေနလင္းေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။
Ref; Time is like money in the bank by Unknown 
www.naylinaung1.blogspot.com
မူရင္းအဂၤလိပ္စာ ဖတ္ရူ႕လိုပါက... 


Time Is Like Money In The Bank
Imagine there is a bank that credits your account each morning with $86,400.
It carries over no balance from day to day. Every evening the bank deletes whatever part of the balance you failed to use during the day.
What would you do? Draw out every cent, of course!
Each of us has such a bank. Its name is TIME.
Every morning, it credits you with 86,400 seconds. Every night it writes off, as lost, whatever of this you have failed to invest to good purpose.
It carries over no balance. It allows no overdraft. Each day it opens a new account for you. Each night it burns the remains of the day. If you fail to use the day’s deposits, the loss is yours. There is no going back. There is no drawing against the “tomorrow.”
You must live in the present on today’s deposits. Invest it so as to get from it the utmost in health, happiness, and success! The clock is running. Make the most of today.
To realize the value of ONE YEAR, ask a student who failed a grade.
To realize the value of ONE MONTH, ask a mother who gave birth to a premature baby.
To realize the value of ONE WEEK, ask the editor of a weekly newspaper.
To realize the value of ONE HOUR, ask the lovers who are waiting to meet.
To realize the value of ONE MINUTE, ask a person who missed the train.
To realize the value of ONE-SECOND, ask a person who just avoided an accident.
Treasure every moment that you have! And treasure it more because you shared it with someone special, special enough to spend your time.
Remember that time waits for no one. Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Today is a gift. That’s why it’s called the present!
Authors Details: Unknown Author

No comments:

ေျပာခ်င္ရာမ်ား ေျပာခဲ့ဖို႔...

ေမးလ္ထဲမွဖတ္ရူ႕လိုပါက အီးေမးလ္လိပ္စာ ထားသြားပါ