Tuesday, July 23, 2013

သင္ဟာ ျပိဳင္စံကင္းသူ သင့္ရဲ႕ ျဖစ္တည္မႈဟာ ထူးျခားေကာင္းမြန္ျပီး ပံုတူကူးလို႕မရတဲ့ အံ့ဖြယ္အရာျဖစ္ေၾကာင္း သိျမင္နားလည္ပါ။ ကမၻာေလာက စတင္ျဖစ္ေပၚတဲ့ အခ်ိန္ကစျပီး ေရာက္ရွိျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ လူသားအားလံုးအနက္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ သင္နဲ႕မတူညီပါ။
ယခင္က ေရာက္ရွိေနထိုင္သြားခဲ့တဲ့သူ သို႕မဟုတ္ ေနာင္ေရာက္လာမဲ့ သူေတြထဲက မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ စြမ္းရည္၊ အရည္အခ်င္း၊ သြင္ျပင္လကၡဏာ၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း၊ သိရွိနားလည္မႈ၊ ဒုကၡဆင္းရဲ၊ ဝမ္းနည္းမႈနဲ႕ အခြင့္အေရးေတြမွာ သင့္ရဲ႕ျဖစ္တည္ေပါင္းစပ္မႈမ်ိဳး မရွိပါ။
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ဆံပင္ ၾကီးထြားမႈပံုစံမ်ိဳးမွ သင့္ပံုစံနဲ႕ အတိအက်မတူညီပါ။ သင့္လက္ေဗြရာနဲ႕ လံုးဝတူညီတဲ့သူ တစ္ဦးမွမရွိပါ။ သင္သိတဲ့မိသားစုသြင္ျပင္၊ သင့္ရဲ႕ဟာသဥာဏ္ ပံုစံမ်ိဴး ေပါင္းစပ္ပါရွိသူ တစ္ဦးမွမရွိပါ။
သင္လုပ္သမွ်အားလံုး ရယ္ေမာေနတဲ့ လူအနည္းငယ္ဟာ သင္လုပ္ကိုင္တဲ့နည္းလမ္းကို ဖမ္းဆုပ္ျခင္းမရွိပါ။ သင္ဆုေတာင္းသလို မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ အတိအက် ဆုမေတာင္းပါ။ သင့္ကို ခ်စ္ေနတဲ့ လူတစ္စုဟာ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ အလားတူအခ်စ္မ်ိဳးနဲ႕ မခ်စ္ပါ။ တစ္ဦးဆို တစ္ဦးမွပင္ မရွိပါ။
အရင္က မည္သူမွ မရွိခဲ့ဖူးသလို ေနာင္လည္း ရွိလာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ သင္ဟာ အၾကြင္းမဲ့ ျပိဳင္စံကင္းသူပါ။
မိမိရဲ႕ ျပိဳင္စံကင္းမႈေတြကို ဝမ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္ပါ။ အျခားလူတစ္ေယာက္နဲ႕ အေတာ္တူညီဖို႕ ဟန္ေဆာင္ေနစရာ မလိုပါ။ အျခားလူတစ္ေယာက္နဲ႕တူညီဖို႕ သင့္ကို ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပါ။ အျခားလူတစ္ေယာက္မွာ သင္ျမင္ေတြ႕ေနရတဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြနဲ႕ မတူညီတဲ့ သင့္ရဲ႕အစိတ္အပိုင္းေတြကို လိမ္ညာဖံုးကြယ္လို႕မရပါ။
သင့္ကို ကြဲျပားျခားနားေစဖို႕သာ ရည္ရြယ္ခဲ့တာပါ။ သင့္ရဲ႕သိမႈ၊ ခံစားမႈ၊ စိတ္ဓာတ္မွာ ယခုျဖစ္ေနတဲ့ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚေနတဲ့လူတစ္ဦး ဘယ္ေခတ္သမိုင္းကာလမွ မရွိခဲ့ဖူးပါ။
သင့္ရဲ႕ျဖစ္တည္မႈ မရွိဘူးဆိုရင္ ဖန္းဆင္းမႈေလာကမွာ အေပါက္တစ္ေပါက္၊ သမိုင္းမွာ ကြက္လပ္တစ္ခု၊ လူသားေတြအတြက္ အစီအစဥ္မွာ လိုအပ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။
သင့္ရဲ႕ ျပိဳင္စံကင္းမႈကို တန္ဖိုးထားပါ။ ဒါဟာ သင္တစ္ေယာက္တည္းသာေပးထားတဲ့ လက္ေဆာင္တစ္ခုပါ။ ဒီလက္ေဆာင္ကို ေပ်ာ္ရႊင္ခံစား မွ်ေဝပါ။
သင္ကူညီသလိုပံုစံမ်ိဳး အျခားမည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မကူညီပါ။ သင္ေျပာသလို မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မေျပာဆိုပါ။ သင့္ရဲ႕စကားအဓိပၸာယ္လို မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မထြက္ဆိုပါ။ သင့္ရဲ႕ႏွစ္သိမ့္မႈပံုစံလို မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မႏွစ္သိမ့္ပါ။ အျခားသူတစ္ဦးအေပၚ သင့္ရဲ႕နားလည္ေပးမႈပံုစံမ်ိဳး မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ နားလည္မေပးနိုင္ပါ။
သင့္ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္မႈပံုစံမ်ိဳး မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မျဖစ္ေပၚပါ။ သင္ျပံဳးသလိုပံုစံမ်ိဳး မည္သူမွမျပံဳးပါ။ အျခားလူတစ္ဦးအေပၚ သင့္ရဲ႕ ျပိဳင္စံကင္းတဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံမ်ိဳး မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မသယ္ေဆာင္နုိင္ပါ။
သင့္ရဲ႕ ျပိဳင္စံကင္းမႈကို မွ်ေဝလိုက္ပါ။ သင့္ရဲ႕ ျပိဳင္စံကင္းမႈကို မိသားစု၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း၊ ၾကံဳၾကိဳက္ေတြ႕ဆံုရတ့ဲ လူေတြၾကားထဲ စီးဆင္းျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳလိုက္ပါ။ သင့္ရဲ႕ ျပိဳင္စံကင္းတဲ့လက္ေဆာင္ဟာ သင္တစ္ေယာက္သာ မွ်ေဝခံစားဖို႕ ေပးထားတာပါ။ သင့္ကိုယ္တိုင္ ေပးကမ္းမွ်ေဝလိုက္ပါ။
ျပိဳင္စံကင္းမႈလက္ေဆာင္ကို သိျမင္နားလည္ပါ။ လက္ခံလိုက္ပါ။ သင့္ကို ေပ်ာ္ရႊင္ခြင့္ျပဳလိုက္ပါ။ သင့္ကို သတင္းပို႕ခြင့္ျပဳပါ။ တျဖည္းျဖည္း တြန္းတင္ျပီး လႈံ႕ေဆာ္ခြင့္ျပဳလိုက္ပါ။ သင္ဟာ ျပိဳင္စံကင္းတဲ့ လူတစ္ဦးပါ။


You are unique!  

Think what a remarkable, unduplicatable, and miraculous thing it is to be you! Of all the people who have come and gone on the earth, since the beginning of time, not ONE of them is like YOU!
No one who has ever lived or is to come has had your combination of abilities, talents, appearance, friends, acquaintances, burdens, sorrows and opportunities.
No one’s hair grows exactly the way yours does. No one’s finger prints are like yours. No one has the same combination of secret inside jokes and family expressions that you know.
The few people who laugh at all the same things you do, don’t sneeze the way you do. No one prays about exactly the same concerns as you do. No one is loved by the same combination of people that love you – NO ONE!
No one before, no one to come. YOU ARE ABSOLUTELY UNIQUE!
Enjoy that uniqueness. You do not have to pretend in order to seem more like someone else. You weren’t meant to be like someone else. You do not have to lie to conceal the parts of you that are not like what you see in anyone else.
You were meant to be different. Nowhere ever in all of history will the same things be going on in anyone’s mind, soul and spirit as are going on in yours right now.
If you did not exist, there would be a hole in creation, a gap in history, something missing from the plan for humankind.
Treasure your uniqueness. It is a gift given only to you. Enjoy it and share it!
No one can reach out to others in the same way that you can. No one can speak your words. No one can convey your meanings. No one can comfort with your kind of comfort. No one can bring your kind of understanding to another person.
No one can be cheerful and lighthearted and joyous in your way. No one can smile your smile. No one else can bring the whole unique impact of you to another human being.
Share your uniqueness. Let it be free to flow out among your family and friends and people you meet in the rush and clutter of living wherever you are. That gift of yourself was given you to enjoy and share. Give yourself away!
See it! Receive it! Let it tickle you! Let it inform you and nudge you and inspire you! YOU ARE UNIQUE!
Author Unknown


No comments:

ေျပာခ်င္ရာမ်ား ေျပာခဲ့ဖို႔...

ေမးလ္ထဲမွဖတ္ရူ႕လိုပါက အီးေမးလ္လိပ္စာ ထားသြားပါ