Tuesday, April 30, 2013

စြမ္းအားထူးေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ
သင့္သြားေလရာအရပ္တုိင္း ေမတၱာပြားပါ။ ပထမဦးစြာ သင့္မိသားစုအတြင္း ေမတၱာျဖန္႕ေဝပါ။ သင့္ကေလးေတြ၊ သင့္ရဲ႕ဇနီး သို႕မဟုတ္ ခင္ပြန္း၊ သင့္ အိမ္နီးနားျခင္းေတြအေပၚ ေမတၱာထားရွိပါ။ သင့္ဆီေရာက္လာတဲ့ လူတုိင္းကို ပိုေကာင္းတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ိဳးမရွိဘဲ ျပန္သြားတာမ်ိဳး မျဖစ္ပါေစနဲ႕။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ၾကင္နာမႈကို လက္ေတြ႕သရုပ္ျပသူျဖစ္ပါေစ။ သင့္ မ်က္ႏွာ၊ သင့္မ်က္လံုး၊ သင့္အျပံဳး၊ သင့္ရဲ႕ ေႏြးေထြးတဲ့ ႏႈတ္ဆက္မႈေတြမွာ ေမတၱာတရားေတြ ကိန္းေအာင္းေနပါေစ။
မာသာထရီဆာ
ေကာလိပ္ပါေမာကၡတစ္ဦးသည္ သူ၏ လူမႈေရးသိပၸံ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေဘာ္လ္တီမိုးရွိ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္မ်ားသို႕ သြားကာ လူငယ္(၂၀၀)၏ အေၾကာင္းကို မွတ္တမ္းတင္ေစပါသည္။ လူငယ္အသီးသီး၏ အနာဂတ္ကိုလည္း ခန္႕မွန္းအကဲျဖတ္ေရးမွတ္ရန္ မွာၾကားလိုက္ပါသည္။ လူငယ္တစ္ေယာက္ကို ေလ့လာတိုင္း ေက်ာင္းသားမ်ားက “သူ႕မွာ အခြင့္ေကာင္းမရွိ”ဟုပဲ ေရးသားပါသည္။ (၂၅)ႏွစ္ၾကာျပီးေနာက္ အျခားလူမႈေရး ပါေမာကၡတစ္ဦးက ယခင္ေလ့လာခဲ့ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အမွတ္မထင္ ေတြ႕လုိက္ပါသည္။ ထိုလူငယ္မ်ား မည္သုိ႕ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရဖို႕ သူ၏တပည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လုိက္လံေလ့လာေစပါသည္။ ေရြ႕ေျပာင္းသြားေသာ၊ ေသဆံုးသြားေသာ လူငယ္(၂၀)မွလြဲ၍ က်န္ရွိေသာ လူငယ္ (၁၈၀)ကို ေလ့လာရာ (၁၇၆)ဦးမွာ သာမန္ထက္ ပိုမိုေအာင္ျမင္ျပီး ေရွ႕ေနမ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ပါေမာကၡမွာ အလြန္အံ့ၾသသြားျပီး ထိုကိစၥကို ထပ္မံစံုစမ္းရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါသည္။ ကံေကာင္းသည္မွာ လူငယ္အားလံုး ထုိေဒသတြင္ ရွိေနၾကသျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ “သင့္ေအာင္ျမင္မႈဟာ ဘာေၾကာင့္လို႕ ယူဆပါသလဲ”ဟု ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ “ကြ်န္ေတာ့္မွာ ဆရာမတစ္ေယာက္ ရွိပါတယ္”ဟု လူငယ္တုိင္းက ခံစားခ်က္အျပည့္ျဖင့္ ေျပာခဲ့ပါသည္။
ဆရာမမွာ သက္ရွိထင္ရွား ရွိေနသျဖင့္ ပါေမာကၡက ရွာေဖြရာ အသက္ၾကီးျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ဖ်က္လက္ေနဆဲရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ “ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္မ်ားမွ ဒီကေလးေတြ ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ အံ့ၾသစရာေကာင္းတဲ့ ဘယ္လိုနည္းလမ္းမ်ိဳးကို အသံုးျပဳခဲ့ပါသလဲ”ဟု ပါေမာကၡက ေမးပါသည္။
ဆရာမ၏ မ်က္လံုးမ်ားမွာ ေတာက္ပလာျပီး၊ သူမ၏ ႏႈတ္ခမ္းမွာလည္း ညင္သာေသာ အျပံဳးပန္းတစ္ပြင့္ ပြင့္လန္းလာပါသည္။ “ဒီကိစၥက အလြန္ပဲ လြယ္ကူလွပါတယ္။ ကြ်န္မက ဒီကေလးေတြအေပၚ ေမတၱာထားတယ္ေလ”ဟု ဆရာမက ျပန္ေျပာျပပါသည္။

ဝန္ခံခ်က္။ ။ကြ်န္ေတာ္ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ေနစဥ္က စာမႈေလးကို ျပန္ေတြ႕လို႕ ေရးတင္လုိက္တာပါ။ မူရင္းအဂၤလိပ္စာကိုေတာ့ တြဲလွ်က္ မေတြ႕ရသျဖင့္ ျပန္မတင္လုိက္နိုင္သည္ကို နားလည္ေပးပါခင္ဗ်ာ။

No comments:

ေျပာခ်င္ရာမ်ား ေျပာခဲ့ဖို႔...

ေမးလ္ထဲမွဖတ္ရူ႕လိုပါက အီးေမးလ္လိပ္စာ ထားသြားပါ